Từ khóa tìm kiếm: tân Chủ tịch mặt trận

Việt Nam trong tuần: Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam
Việt Nam trong tuần: Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn được 100% phiếu bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Nguyễn Thiện Nhân vừa nhận nhiệm vụ mới.

Việt Nam trong tuần: Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam

Việt Nam trong tuần: Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn được 100% phiếu bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Nguyễn Thiện Nhân vừa nhận nhiệm vụ mới.

Hình ảnh: Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Hình ảnh: Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị đã hiệp thương nhất trí cử ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam  là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII

Hình ảnh: Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hình ảnh: Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị đã hiệp thương nhất trí cử ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam  là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng vào tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng vào tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đề ra

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng vào tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng vào tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đề ra