Từ khóa tìm kiếm: tân Chủ tịch UBND Tp Vĩnh Yên

Ông Lương Văn Long được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên.