Từ khóa tìm kiếm: tặng đất để dân đến sống

10 thành phố tại Mỹ, Canada, Italy cho tiền, tặng đất để dân đến sống
10 thành phố tại Mỹ, Canada, Italy cho tiền, tặng đất để dân đến sống

Với mức hỗ trợ lên đến 10.000 USD, thậm chí cấp đất miễn phí, nhiều thành phố tại Mỹ, Canada, Italy đang "mời gọi" dân đến sống vì thiếu hụt nguồn lao động.

10 thành phố tại Mỹ, Canada, Italy cho tiền, tặng đất để dân đến sống

10 thành phố tại Mỹ, Canada, Italy cho tiền, tặng đất để dân đến sống

Với mức hỗ trợ lên đến 10.000 USD, thậm chí cấp đất miễn phí, nhiều thành phố tại Mỹ, Canada, Italy đang "mời gọi" dân đến sống vì thiếu hụt nguồn lao động.