Từ khóa tìm kiếm: tăng lợi nhuận doanh nghiệp

Chi phí logistics của Việt Nam chiếm đến 20,8% GDP
Chi phí logistics của Việt Nam chiếm đến 20,8% GDP

VOV.VN - Chi phí logistics ở Việt Nam còn ở mức cao, tương đương trên 20% GDP trong khi ở các nước phát triển chi phí này chỉ chiếm từ 9-14% GDP.

Chi phí logistics của Việt Nam chiếm đến 20,8% GDP

Chi phí logistics của Việt Nam chiếm đến 20,8% GDP

VOV.VN - Chi phí logistics ở Việt Nam còn ở mức cao, tương đương trên 20% GDP trong khi ở các nước phát triển chi phí này chỉ chiếm từ 9-14% GDP.

Doanh nghiệp giảm nhiều chi phí nếu có sàn giao dịch vận tải
Doanh nghiệp giảm nhiều chi phí nếu có sàn giao dịch vận tải

VOV.VN - Sàn giao dịch vận tải là một trong những lời giải tiết giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Doanh nghiệp giảm nhiều chi phí nếu có sàn giao dịch vận tải

Doanh nghiệp giảm nhiều chi phí nếu có sàn giao dịch vận tải

VOV.VN - Sàn giao dịch vận tải là một trong những lời giải tiết giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập.