Từ khóa tìm kiếm: tăng lương tối thiểu

Vấn đề Biển Đông “nóng” tại Diễn đàn khu vực ASEAN

VOV.VN -Vấn đề Biển Đông “nóng” tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 22, khai mạc ngày 6/8 tại Kuala Lumpur, Malaysia.