Từ khóa tìm kiếm: tăng lương tối thiểu 2016

Tăng lương tối thiểu 2017: Vẫn chưa có hồi kết
Tăng lương tối thiểu 2017: Vẫn chưa có hồi kết

VOV.VN - Các mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 đều thấp hơn so với năm 2016 từ 30-50%. 

Tăng lương tối thiểu 2017: Vẫn chưa có hồi kết

Tăng lương tối thiểu 2017: Vẫn chưa có hồi kết

VOV.VN - Các mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 đều thấp hơn so với năm 2016 từ 30-50%. 

Tăng lương tối thiếu 2016: Đề nghị tăng thấp nhất 14,4%
Tăng lương tối thiếu 2016: Đề nghị tăng thấp nhất 14,4%

VOV.VN -Đại diện người lao động bày tỏ sự không đồng tình với mức tăng 12,4% mà Hội đồng Tiền lương quốc gia đã quyết định hồi tháng trước.

Tăng lương tối thiếu 2016: Đề nghị tăng thấp nhất 14,4%

Tăng lương tối thiếu 2016: Đề nghị tăng thấp nhất 14,4%

VOV.VN -Đại diện người lao động bày tỏ sự không đồng tình với mức tăng 12,4% mà Hội đồng Tiền lương quốc gia đã quyết định hồi tháng trước.

Tăng lương, doanh nghiệp phải điều chỉnh chất lượng hoạt động
Tăng lương, doanh nghiệp phải điều chỉnh chất lượng hoạt động

VOV.VN - Để thực hiện đúng lộ trình tăng lương, doanh nghiệp phải có ngay những điều chỉnh cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng lương, doanh nghiệp phải điều chỉnh chất lượng hoạt động

Tăng lương, doanh nghiệp phải điều chỉnh chất lượng hoạt động

VOV.VN - Để thực hiện đúng lộ trình tăng lương, doanh nghiệp phải có ngay những điều chỉnh cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng lương tối thiểu: Khi nào mới vừa lòng nhau?
Tăng lương tối thiểu: Khi nào mới vừa lòng nhau?

VOV.VN - Đại diện TLĐLĐ cho biết: Đây chỉ là một bước nhượng bộ tạm thời, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong thời điểm này.

Tăng lương tối thiểu: Khi nào mới vừa lòng nhau?

Tăng lương tối thiểu: Khi nào mới vừa lòng nhau?

VOV.VN - Đại diện TLĐLĐ cho biết: Đây chỉ là một bước nhượng bộ tạm thời, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong thời điểm này.

Vẫn chưa thống nhất được phương án tăng lương tối thiểu 2016
Vẫn chưa thống nhất được phương án tăng lương tối thiểu 2016

VOV.VN - Tăng lương tối thiếu 2016 ở mức nào vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa đại diện người sử dụng lao động và người lao động.

Vẫn chưa thống nhất được phương án tăng lương tối thiểu 2016

Vẫn chưa thống nhất được phương án tăng lương tối thiểu 2016

VOV.VN - Tăng lương tối thiếu 2016 ở mức nào vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa đại diện người sử dụng lao động và người lao động.

Tăng lương tối thiểu 2016: Kiên quyết bảo vệ mức tăng 17%
Tăng lương tối thiểu 2016: Kiên quyết bảo vệ mức tăng 17%

VOV.VN - Tăng lương tối thiểu năm 2016 theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 17% và đến sáng nay quan điểm này vẫn được giữ nguyên.

Tăng lương tối thiểu 2016: Kiên quyết bảo vệ mức tăng 17%

Tăng lương tối thiểu 2016: Kiên quyết bảo vệ mức tăng 17%

VOV.VN - Tăng lương tối thiểu năm 2016 theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 17% và đến sáng nay quan điểm này vẫn được giữ nguyên.

Tăng lương tối thiểu năm 2016 vẫn còn tranh luận gay gắt
Tăng lương tối thiểu năm 2016 vẫn còn tranh luận gay gắt

VOV.VN - Giữa hai mức đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2016 là 7% và tăng 16% đã tạo nên những tranh luận gay gắt.

Tăng lương tối thiểu năm 2016 vẫn còn tranh luận gay gắt

Tăng lương tối thiểu năm 2016 vẫn còn tranh luận gay gắt

VOV.VN - Giữa hai mức đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2016 là 7% và tăng 16% đã tạo nên những tranh luận gay gắt.

Tăng lương tối thiểu 2016: Mức tăng bao nhiêu?
Tăng lương tối thiểu 2016: Mức tăng bao nhiêu?

VOV.VN -Tăng lương tối thiểu vùng 2016 theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động là 17%, nhưng VCCI lại chỉ đưa ra mức 10%.

Tăng lương tối thiểu 2016: Mức tăng bao nhiêu?

Tăng lương tối thiểu 2016: Mức tăng bao nhiêu?

VOV.VN -Tăng lương tối thiểu vùng 2016 theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động là 17%, nhưng VCCI lại chỉ đưa ra mức 10%.

Tiền lương tối thiểu năm 2016 tăng 16% có hợp lý?
Tiền lương tối thiểu năm 2016 tăng 16% có hợp lý?

VOV.VN -Lương tối thiểu năm 2016 nếu tăng 350-550 nghìn theo từng vùng thì tiền lương tối thiểu mới chỉ đạt được 89% của mức sống tối thiểu.

Tiền lương tối thiểu năm 2016 tăng 16% có hợp lý?

Tiền lương tối thiểu năm 2016 tăng 16% có hợp lý?

VOV.VN -Lương tối thiểu năm 2016 nếu tăng 350-550 nghìn theo từng vùng thì tiền lương tối thiểu mới chỉ đạt được 89% của mức sống tối thiểu.

Tăng lương tối thiểu vùng 2016: Doanh nghiệp dệt may khó khăn kép!
Tăng lương tối thiểu vùng 2016: Doanh nghiệp dệt may khó khăn kép!

VOV.VN - Cách xét các yếu tố như lạm phát, năng suất…để tăng lương tối thiểu vùng như hiện nay là chưa phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tăng lương tối thiểu vùng 2016: Doanh nghiệp dệt may khó khăn kép!

Tăng lương tối thiểu vùng 2016: Doanh nghiệp dệt may khó khăn kép!

VOV.VN - Cách xét các yếu tố như lạm phát, năng suất…để tăng lương tối thiểu vùng như hiện nay là chưa phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp.