Từ khóa tìm kiếm: tăng lương tối thiểu 2017

Kiến nghị dừng tăng lương 2017, VASEP kêu DN thủy sản gặp khó
Kiến nghị dừng tăng lương 2017, VASEP kêu DN thủy sản gặp khó

VOV.VN - VASEP đề nghị cho phép giãn thời gian tăng lương tối thiểu vùng lên 2-3 năm một lần và điều chỉnh lại mức đóng các khoản bảo hiểm.

Kiến nghị dừng tăng lương 2017, VASEP kêu DN thủy sản gặp khó

Kiến nghị dừng tăng lương 2017, VASEP kêu DN thủy sản gặp khó

VOV.VN - VASEP đề nghị cho phép giãn thời gian tăng lương tối thiểu vùng lên 2-3 năm một lần và điều chỉnh lại mức đóng các khoản bảo hiểm.

Tăng lương tối thiểu 2017: Vẫn chưa có hồi kết
Tăng lương tối thiểu 2017: Vẫn chưa có hồi kết

VOV.VN - Các mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 đều thấp hơn so với năm 2016 từ 30-50%. 

Tăng lương tối thiểu 2017: Vẫn chưa có hồi kết

Tăng lương tối thiểu 2017: Vẫn chưa có hồi kết

VOV.VN - Các mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 đều thấp hơn so với năm 2016 từ 30-50%.