Từ khóa tìm kiếm: Tặng quà tết lãnh đạo

Cấm tặng quà Tết lãnh đạo: Cần cơ quan độc lập thanh tra, giám sát
Cấm tặng quà Tết lãnh đạo: Cần cơ quan độc lập thanh tra, giám sát

VOV.VN - TS Đặng Hoàng Giang cho rằng, cần phải có cơ quan độc lập thanh tra, giám sát việc biếu, tặng quà Tết lãnh đạo để kiểm soát tham nhũng.

Cấm tặng quà Tết lãnh đạo: Cần cơ quan độc lập thanh tra, giám sát

Cấm tặng quà Tết lãnh đạo: Cần cơ quan độc lập thanh tra, giám sát

VOV.VN - TS Đặng Hoàng Giang cho rằng, cần phải có cơ quan độc lập thanh tra, giám sát việc biếu, tặng quà Tết lãnh đạo để kiểm soát tham nhũng.

“Tình trạng cấp dưới lên cấp trên tặng quà giảm hẳn“
“Tình trạng cấp dưới lên cấp trên tặng quà giảm hẳn“

VOV.VN - Theo Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, cả nước chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà Tết không đúng quy định.

“Tình trạng cấp dưới lên cấp trên tặng quà giảm hẳn“

“Tình trạng cấp dưới lên cấp trên tặng quà giảm hẳn“

VOV.VN - Theo Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, cả nước chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà Tết không đúng quy định.

Năm 2016 – “Bẻ ghi” cho công cuộc mới, diện mạo mới
Năm 2016 – “Bẻ ghi” cho công cuộc mới, diện mạo mới

VOV.VN - Các chuyên gia phân tích về những vấn đề đã làm và chưa làm được trong năm 2016 cũng như quyết tâm đổi mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Năm 2016 – “Bẻ ghi” cho công cuộc mới, diện mạo mới

Năm 2016 – “Bẻ ghi” cho công cuộc mới, diện mạo mới

VOV.VN - Các chuyên gia phân tích về những vấn đề đã làm và chưa làm được trong năm 2016 cũng như quyết tâm đổi mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Ông Vũ Mão: Cần xây dựng chế tài xử lý việc tặng quà Tết lãnh đạo
Ông Vũ Mão: Cần xây dựng chế tài xử lý việc tặng quà Tết lãnh đạo

VOV.VN - Về việc nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo, ông Vũ Mão cho rằng cần xây dựng những quy định cụ thể, đặc biệt là chế tài để xử lý vấn đề này.

Ông Vũ Mão: Cần xây dựng chế tài xử lý việc tặng quà Tết lãnh đạo

Ông Vũ Mão: Cần xây dựng chế tài xử lý việc tặng quà Tết lãnh đạo

VOV.VN - Về việc nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo, ông Vũ Mão cho rằng cần xây dựng những quy định cụ thể, đặc biệt là chế tài để xử lý vấn đề này.