Từ khóa tìm kiếm: tăng thêm binh lính

Trung - Ấn đạt được đồng thuận không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu
Trung - Ấn đạt được đồng thuận không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu

VOV.VN - Tại đàm phán lần thứ 6 cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ hôm 21/9, hai bên đã nhất trí không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu. 

Trung - Ấn đạt được đồng thuận không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu

Trung - Ấn đạt được đồng thuận không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu

VOV.VN - Tại đàm phán lần thứ 6 cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ hôm 21/9, hai bên đã nhất trí không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu.