Từ khóa tìm kiếm: tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép

Khoe súng K54 trong quán trà sữa, một nam sinh 12 tuổi bị thương
Khoe súng K54 trong quán trà sữa, một nam sinh 12 tuổi bị thương

Đang uống trà sữa, nam sinh 12 tuổi mở cặp lấy ra khẩu súng K54 cho bạn xem,do bất cẩn, súng cướp cò phát nổ làm nam sinh này bị thương.

Khoe súng K54 trong quán trà sữa, một nam sinh 12 tuổi bị thương

Khoe súng K54 trong quán trà sữa, một nam sinh 12 tuổi bị thương

Đang uống trà sữa, nam sinh 12 tuổi mở cặp lấy ra khẩu súng K54 cho bạn xem,do bất cẩn, súng cướp cò phát nổ làm nam sinh này bị thương.