Từ khóa tìm kiếm: Tăng trưởng công nghiệp

Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020
Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020

VOV.VN - Với việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu trong Kế hoạch năm 2020, ngành Công Thương đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước ở mức 2,91%.

Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020

Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020

VOV.VN - Với việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu trong Kế hoạch năm 2020, ngành Công Thương đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước ở mức 2,91%.

Sản xuất công nghiệp hồi phục - động lực bứt phá những tháng cuối năm
Sản xuất công nghiệp hồi phục - động lực bứt phá những tháng cuối năm

VOV.VN - Nếu đà kiểm soát dịch bệnh được duy trì, sản xuất công nghiệp sẽ tăng trưởng cao hơn để chuẩn bị cho các tháng tiêu thụ cao điểm cuối năm.

Sản xuất công nghiệp hồi phục - động lực bứt phá những tháng cuối năm

Sản xuất công nghiệp hồi phục - động lực bứt phá những tháng cuối năm

VOV.VN - Nếu đà kiểm soát dịch bệnh được duy trì, sản xuất công nghiệp sẽ tăng trưởng cao hơn để chuẩn bị cho các tháng tiêu thụ cao điểm cuối năm.

Sản xuất công nghiệp hứa hẹn khởi sắc từ những dự án lớn
Sản xuất công nghiệp hứa hẹn khởi sắc từ những dự án lớn

VOV.VN - Bộ Công Thương sẽ sớm hoàn thành các dự án sản xuất công nghiệp trong đó tập trung vào các dự án lớn, đóng vai trò động lực cho tăng trưởng.

Sản xuất công nghiệp hứa hẹn khởi sắc từ những dự án lớn

Sản xuất công nghiệp hứa hẹn khởi sắc từ những dự án lớn

VOV.VN - Bộ Công Thương sẽ sớm hoàn thành các dự án sản xuất công nghiệp trong đó tập trung vào các dự án lớn, đóng vai trò động lực cho tăng trưởng.

Hà Tĩnh vào top đầu chỉ số tăng trưởng công nghiệp
Hà Tĩnh vào top đầu chỉ số tăng trưởng công nghiệp

VOV.VN - Công nghiệp Hà Tĩnh năm nay tăng gần 87% và là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số tăng trưởng công nghiệp.

Hà Tĩnh vào top đầu chỉ số tăng trưởng công nghiệp

Hà Tĩnh vào top đầu chỉ số tăng trưởng công nghiệp

VOV.VN - Công nghiệp Hà Tĩnh năm nay tăng gần 87% và là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số tăng trưởng công nghiệp.

Phát triển công nghiệp bền vững cần sự thay đổi chiến lược
Phát triển công nghiệp bền vững cần sự thay đổi chiến lược

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, nếu không có sự thay đổi trong chiến lược, giá trị công nghiệp và xuất khẩu của Việt Nam khó có thể thay đổi.

Phát triển công nghiệp bền vững cần sự thay đổi chiến lược

Phát triển công nghiệp bền vững cần sự thay đổi chiến lược

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, nếu không có sự thay đổi trong chiến lược, giá trị công nghiệp và xuất khẩu của Việt Nam khó có thể thay đổi.

Tăng năng suất lao động: Đánh giá chung chung, không thể có giải pháp
Tăng năng suất lao động: Đánh giá chung chung, không thể có giải pháp

VOV.VN - Lựa chọn phát triển các ngành công nghiệp cần dựa trên những tính toán cụ thể về năng suất lao động để có thể tăng trưởng bền vững.

Tăng năng suất lao động: Đánh giá chung chung, không thể có giải pháp

Tăng năng suất lao động: Đánh giá chung chung, không thể có giải pháp

VOV.VN - Lựa chọn phát triển các ngành công nghiệp cần dựa trên những tính toán cụ thể về năng suất lao động để có thể tăng trưởng bền vững.

Công nghiệp khó đột phá nếu chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Công nghiệp khó đột phá nếu chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

VOV.VN - Các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước đang có nguồn tài nguyên quốc gia thực sự to lớn nhưng trên thực tế vẫn không phát huy được lợi thế.

Công nghiệp khó đột phá nếu chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Công nghiệp khó đột phá nếu chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

VOV.VN - Các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước đang có nguồn tài nguyên quốc gia thực sự to lớn nhưng trên thực tế vẫn không phát huy được lợi thế.

Công nghiệp tăng trưởng thấp khi quá phụ thuộc vào khai khoáng
Công nghiệp tăng trưởng thấp khi quá phụ thuộc vào khai khoáng

VOV.VN - Tăng trưởng công nghiệp thấp do suy giảm mạnh của ngành công nghiệp khai khoáng cho thấy yêu cầu cấp thiết của việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Công nghiệp tăng trưởng thấp khi quá phụ thuộc vào khai khoáng

Công nghiệp tăng trưởng thấp khi quá phụ thuộc vào khai khoáng

VOV.VN - Tăng trưởng công nghiệp thấp do suy giảm mạnh của ngành công nghiệp khai khoáng cho thấy yêu cầu cấp thiết của việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 tăng trưởng thấp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 tăng trưởng thấp

VOV.VN - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 ước tính tăng thấp (khoảng 0,7%) so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 tăng trưởng thấp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 tăng trưởng thấp

VOV.VN - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 ước tính tăng thấp (khoảng 0,7%) so với cùng kỳ năm trước.