Từ khóa tìm kiếm: tăng trường GDP

Việt Nam đi đầu tăng trưởng GDP trong khu vực ASEAN
Việt Nam đi đầu tăng trưởng GDP trong khu vực ASEAN

VOV.VN - HSBC cho hay, Việt Nam và Philippines là 2 nước đi đầu trong tăng trường GDP trong khu vực ASEAN.

Việt Nam đi đầu tăng trưởng GDP trong khu vực ASEAN

Việt Nam đi đầu tăng trưởng GDP trong khu vực ASEAN

VOV.VN - HSBC cho hay, Việt Nam và Philippines là 2 nước đi đầu trong tăng trường GDP trong khu vực ASEAN.