Từ khóa tìm kiếm: tăng trưởng GDP năm 2017

Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 21% nhưng đối mặt nhiều rủi ro?
Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 21% nhưng đối mặt nhiều rủi ro?

VOV.VN - Ngân hàng HSBC nhận định, nếu Việt Nam tăng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 lên 21% thì có thể đối mặt nhiều rủi ro.

Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 21% nhưng đối mặt nhiều rủi ro?

Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 21% nhưng đối mặt nhiều rủi ro?

VOV.VN - Ngân hàng HSBC nhận định, nếu Việt Nam tăng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 lên 21% thì có thể đối mặt nhiều rủi ro.

IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2017
IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2017

VOV.VN - IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2017 xuống còn 6,3%, thay vì mức dự báo 6,5% đưa ra hồi tháng 5.

IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2017

IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2017

VOV.VN - IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2017 xuống còn 6,3%, thay vì mức dự báo 6,5% đưa ra hồi tháng 5.

HSBC hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam còn 6,5% năm 2017
HSBC hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam còn 6,5% năm 2017

VOV.VN -Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cả năm nay, HSBC hạ xuống mức 6,1% còn năm 2017 là 6,5% thấp hơn so với mức 6,3% và 6,6% đã đưa ra đầu năm.

HSBC hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam còn 6,5% năm 2017

HSBC hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam còn 6,5% năm 2017

VOV.VN -Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cả năm nay, HSBC hạ xuống mức 6,1% còn năm 2017 là 6,5% thấp hơn so với mức 6,3% và 6,6% đã đưa ra đầu năm.