Từ khóa tìm kiếm: tăng trưởng thương mại toàn cầu

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%
WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%

VOV.VN - WTO vừa hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống còn 1,2% trong năm 2019 và 2,7% năm 2020.

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%

VOV.VN - WTO vừa hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống còn 1,2% trong năm 2019 và 2,7% năm 2020.

WTO bi quan hơn về tăng trưởng thương mại toàn cầu 2016
WTO bi quan hơn về tăng trưởng thương mại toàn cầu 2016

VOV.VN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu bớt đi gần 1/3, mức xuống 1,7% trong năm nay.

WTO bi quan hơn về tăng trưởng thương mại toàn cầu 2016

WTO bi quan hơn về tăng trưởng thương mại toàn cầu 2016

VOV.VN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu bớt đi gần 1/3, mức xuống 1,7% trong năm nay.