Từ khóa tìm kiếm: tạo điều kiện phát triển

Kim ngạch thương mại Việt - Lào ước đạt hơn 900 triệu USD
Kim ngạch thương mại Việt - Lào ước đạt hơn 900 triệu USD

VOV.VN -  Năm 2017, kim ngạch thương mại song phương Việt Lào đã tăng trưởng trở lại, ước đạt hơn 900 triệu USD, tăng 10% so với năm 2016.

Kim ngạch thương mại Việt - Lào ước đạt hơn 900 triệu USD

Kim ngạch thương mại Việt - Lào ước đạt hơn 900 triệu USD

VOV.VN -  Năm 2017, kim ngạch thương mại song phương Việt Lào đã tăng trưởng trở lại, ước đạt hơn 900 triệu USD, tăng 10% so với năm 2016.

Bí thư Hà Nội: Doanh nhân phải đi đầu xây dựng thành phố thông minh
Bí thư Hà Nội: Doanh nhân phải đi đầu xây dựng thành phố thông minh

VOV.VN - Theo Bí Thư Hoàng Trung Hải, khi tiến lên thành phố thông minh, người dân phải tham gia, doanh nghiệp, doanh nhân phải là nòng cốt và đi đầu.

Bí thư Hà Nội: Doanh nhân phải đi đầu xây dựng thành phố thông minh

Bí thư Hà Nội: Doanh nhân phải đi đầu xây dựng thành phố thông minh

VOV.VN - Theo Bí Thư Hoàng Trung Hải, khi tiến lên thành phố thông minh, người dân phải tham gia, doanh nghiệp, doanh nhân phải là nòng cốt và đi đầu.

Chủ tịch VCCI: Cần cấp thiết giảm chi phí lãi suất cho doanh nghiệp
Chủ tịch VCCI: Cần cấp thiết giảm chi phí lãi suất cho doanh nghiệp

VOV.VN - Nhà nước cần phải đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, nhất là các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI: Cần cấp thiết giảm chi phí lãi suất cho doanh nghiệp

Chủ tịch VCCI: Cần cấp thiết giảm chi phí lãi suất cho doanh nghiệp

VOV.VN - Nhà nước cần phải đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, nhất là các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Ngành Địa chất cần được tạo điều kiện phát triển
Ngành Địa chất cần được tạo điều kiện phát triển

VOV.VN - Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành địa chất khoáng sản Việt Nam.

Ngành Địa chất cần được tạo điều kiện phát triển

Ngành Địa chất cần được tạo điều kiện phát triển

VOV.VN - Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành địa chất khoáng sản Việt Nam.