Từ khóa tìm kiếm: Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

Ông Vũ Đình Duy không còn liên quan đến Vinachem
Ông Vũ Đình Duy không còn liên quan đến Vinachem

VOV.VN - Ông Vũ Đình Duy đã bị đề nghị hình thức kỷ luật Buộc thôi việc do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động

Ông Vũ Đình Duy không còn liên quan đến Vinachem

Ông Vũ Đình Duy không còn liên quan đến Vinachem

VOV.VN - Ông Vũ Đình Duy đã bị đề nghị hình thức kỷ luật Buộc thôi việc do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động