Từ khóa tìm kiếm: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel

Ra mắt Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, nhằm vào CMCN 4.0
Ra mắt Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, nhằm vào CMCN 4.0

VOV.VN - Sự ra đời của Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược của Viettel ở giai đoạn kinh doanh toàn cầu và CMCN 4.0.

Ra mắt Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, nhằm vào CMCN 4.0

Ra mắt Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, nhằm vào CMCN 4.0

VOV.VN - Sự ra đời của Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược của Viettel ở giai đoạn kinh doanh toàn cầu và CMCN 4.0.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng...

Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty mẹ - Tập đoàn VIETTEL
Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty mẹ - Tập đoàn VIETTEL

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn VIETTEL.

Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty mẹ - Tập đoàn VIETTEL

Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty mẹ - Tập đoàn VIETTEL

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn VIETTEL.