Từ khóa tìm kiếm: tập đoàn kinh tế

Thúc đẩy cạnh tranh công bằng: Phải sẵn sàng cải cách
Thúc đẩy cạnh tranh công bằng: Phải sẵn sàng cải cách

VOV.VN - Tình trạng độc quyền và sự lấn át của các tập đoàn kinh tế lớn đang đặt ra vấn đề cải cách để thúc đẩy cạnh tranh công bằng.

Thúc đẩy cạnh tranh công bằng: Phải sẵn sàng cải cách

Thúc đẩy cạnh tranh công bằng: Phải sẵn sàng cải cách

VOV.VN - Tình trạng độc quyền và sự lấn át của các tập đoàn kinh tế lớn đang đặt ra vấn đề cải cách để thúc đẩy cạnh tranh công bằng.