Từ khóa tìm kiếm: tàu cá mất liên lạc trên biển Hoàng Sa

Thêm 1 tàu cá của ngư dân Bình Định mất liên lạc
Thêm 1 tàu cá của ngư dân Bình Định mất liên lạc

VOV.VN - Lại có thêm tàu cá BĐ 95670TS cùng 4 ngư dân của tỉnh Bình Định bị mất liên lạc ở vùng biển Hoàng Sa.

Thêm 1 tàu cá của ngư dân Bình Định mất liên lạc

Thêm 1 tàu cá của ngư dân Bình Định mất liên lạc

VOV.VN - Lại có thêm tàu cá BĐ 95670TS cùng 4 ngư dân của tỉnh Bình Định bị mất liên lạc ở vùng biển Hoàng Sa.