Từ khóa tìm kiếm: tàu thuyền

Kêu gọi khẩn cấp các tàu thuyền tránh bão số 3
Kêu gọi khẩn cấp các tàu thuyền tránh bão số 3

VOV.VN -  Để phòng tránh bão số 3, trong sáng nay, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học, Quảng Ngãi cấm tàu khách ra đảo Lý Sơn.

Kêu gọi khẩn cấp các tàu thuyền tránh bão số 3

Kêu gọi khẩn cấp các tàu thuyền tránh bão số 3

VOV.VN -  Để phòng tránh bão số 3, trong sáng nay, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học, Quảng Ngãi cấm tàu khách ra đảo Lý Sơn.

Sóng lớn vùi lấp điểm sửa chữa tàu thuyền Phú Đông, Tuy Hòa
Sóng lớn vùi lấp điểm sửa chữa tàu thuyền Phú Đông, Tuy Hòa

VOV.VN -Sóng lớn vượt qua doi cát tràn vào lạch sông khiến nhiều tàu thuyền tại Phú Đông đang neo đậu sửa chữa bị vùi lấp, hư hại

Sóng lớn vùi lấp điểm sửa chữa tàu thuyền Phú Đông, Tuy Hòa

Sóng lớn vùi lấp điểm sửa chữa tàu thuyền Phú Đông, Tuy Hòa

VOV.VN -Sóng lớn vượt qua doi cát tràn vào lạch sông khiến nhiều tàu thuyền tại Phú Đông đang neo đậu sửa chữa bị vùi lấp, hư hại