Từ khóa tìm kiếm: tàu thuyền trên biển

Cập nhật diễn biến bão số 5 cho hơn 56.000 phương tiện trên biển
Cập nhật diễn biến bão số 5 cho hơn 56.000 phương tiện trên biển

VOV.VN - Hơn 56.000 phương tiện hoạt động trên biển sẽ được cập nhật diễn biến bão số 5 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cập nhật diễn biến bão số 5 cho hơn 56.000 phương tiện trên biển

Cập nhật diễn biến bão số 5 cho hơn 56.000 phương tiện trên biển

VOV.VN - Hơn 56.000 phương tiện hoạt động trên biển sẽ được cập nhật diễn biến bão số 5 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Công điện khẩn về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Công điện khẩn về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT đã ra công điện khẩn để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7.

Công điện khẩn về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Công điện khẩn về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT đã ra công điện khẩn để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7.

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

VOV.VN - Kiểm đếm, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền hoạt động trên biển

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

VOV.VN - Kiểm đếm, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền hoạt động trên biển