Từ khóa tìm kiếm: taxi truyền thống kiện Grap

Vụ hãng Taxi Vinasun kiện Grab sẽ xét xử ngày 6/2 tới
Vụ hãng Taxi Vinasun kiện Grab sẽ xét xử ngày 6/2 tới

Vinasun sẽ cung cấp bằng chứng bao gồm văn bản, hình ảnh, video… để chứng minh Grab vi phạm cạnh tranh thương mại bằng hình thức phá giá.

Vụ hãng Taxi Vinasun kiện Grab sẽ xét xử ngày 6/2 tới

Vụ hãng Taxi Vinasun kiện Grab sẽ xét xử ngày 6/2 tới

Vinasun sẽ cung cấp bằng chứng bao gồm văn bản, hình ảnh, video… để chứng minh Grab vi phạm cạnh tranh thương mại bằng hình thức phá giá.