Từ khóa tìm kiếm: tay không bắt giặc

17 dự án giao thông BOT chậm tiến độ, dư nợ trên 8.600 tỷ đồng
17 dự án giao thông BOT chậm tiến độ, dư nợ trên 8.600 tỷ đồng

VOV.VN -Tính đến nay, có 17 dự án bị chậm tiến độ với tổng số tiền cam kết cấp tín dụng là 18.260 tỷ đồng, dư nợ đến 31/12/2016 là 8.603 tỷ đồng.

17 dự án giao thông BOT chậm tiến độ, dư nợ trên 8.600 tỷ đồng

17 dự án giao thông BOT chậm tiến độ, dư nợ trên 8.600 tỷ đồng

VOV.VN -Tính đến nay, có 17 dự án bị chậm tiến độ với tổng số tiền cam kết cấp tín dụng là 18.260 tỷ đồng, dư nợ đến 31/12/2016 là 8.603 tỷ đồng.

ĐBQH đề xuất ngăn chặn “tay không bắt giặc” trong dự án BOT
ĐBQH đề xuất ngăn chặn “tay không bắt giặc” trong dự án BOT

VOV.VN - Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng, cần lưu ý tới kiểm soát các cán bộ móc ngoặc với nhà đầu tư khi phê duyệt tổng vốn đầu tư BOT.

ĐBQH đề xuất ngăn chặn “tay không bắt giặc” trong dự án BOT

ĐBQH đề xuất ngăn chặn “tay không bắt giặc” trong dự án BOT

VOV.VN - Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng, cần lưu ý tới kiểm soát các cán bộ móc ngoặc với nhà đầu tư khi phê duyệt tổng vốn đầu tư BOT.