Từ khóa tìm kiếm: Tế bào ung thư

Đã có phương pháp vô hiệu hóa sự lan rộng tế bào ung thư
Đã có phương pháp vô hiệu hóa sự lan rộng tế bào ung thư

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia tìm ra phương pháp vô hiệu hóa sự lan rộng tế bào ung thư, hy vọng cứu sống hàng nghìn người mỗi năm.

Đã có phương pháp vô hiệu hóa sự lan rộng tế bào ung thư

Đã có phương pháp vô hiệu hóa sự lan rộng tế bào ung thư

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia tìm ra phương pháp vô hiệu hóa sự lan rộng tế bào ung thư, hy vọng cứu sống hàng nghìn người mỗi năm.