Từ khóa tìm kiếm: tên trộm dùng búa đinh đánh chủ nhà gục ngã

Bị phát hiện, trộm dùng búa đinh tấn công chủ nhà ngã gục
Bị phát hiện, trộm dùng búa đinh tấn công chủ nhà ngã gục

Đột nhập vào một gia đình ở phố Đội Cấn để trộm tài sản, nhưng đối tượng lại ngủ quên trong tủ. Sáng ra chủ nhà mở tủ tá hỏa khi tên trộm vung búa đuổi đánh

Bị phát hiện, trộm dùng búa đinh tấn công chủ nhà ngã gục

Bị phát hiện, trộm dùng búa đinh tấn công chủ nhà ngã gục

Đột nhập vào một gia đình ở phố Đội Cấn để trộm tài sản, nhưng đối tượng lại ngủ quên trong tủ. Sáng ra chủ nhà mở tủ tá hỏa khi tên trộm vung búa đuổi đánh