Từ khóa tìm kiếm: Tết việt ở Đức

Bà con kiều bào ở Đức luôn hướng về Tổ quốc
Bà con kiều bào ở Đức luôn hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm gắn bó cộng đồng để hướng về Tổ quốc.

Bà con kiều bào ở Đức luôn hướng về Tổ quốc

Bà con kiều bào ở Đức luôn hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm gắn bó cộng đồng để hướng về Tổ quốc.