Từ khóa tìm kiếm: thả hoa đăng

Bến Tre xây dựng bia tưởng niệm đường dây giao liên A210
Bến Tre xây dựng bia tưởng niệm đường dây giao liên A210

VOV.VN - Bến Tre tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân anh hùng liệt sĩ, và khởi công xây dựng bia tưởng niệm đường dây giao liên A210.

Bến Tre xây dựng bia tưởng niệm đường dây giao liên A210

Bến Tre xây dựng bia tưởng niệm đường dây giao liên A210

VOV.VN - Bến Tre tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân anh hùng liệt sĩ, và khởi công xây dựng bia tưởng niệm đường dây giao liên A210.