Từ khóa tìm kiếm: Tham khảo chính trị Việt Nam Venezuela

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela
Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela

VOV.VN - Việt Nam và Venezuela đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao.

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela

VOV.VN - Việt Nam và Venezuela đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao.