Từ khóa tìm kiếm: tham nhũng ở Yên Bái

Phòng ngừa tham nhũng- Đảng viên ở đâu?
Phòng ngừa tham nhũng- Đảng viên ở đâu?

VOV.VN -Để chống tham nhũng hiệu quả, vai trò của của mỗi cán bộ, đảng viên, chi bộ, đảng bộ cơ sở trong việc giám sát và tố giác là hết sức quan trọng. 

Phòng ngừa tham nhũng- Đảng viên ở đâu?

Phòng ngừa tham nhũng- Đảng viên ở đâu?

VOV.VN -Để chống tham nhũng hiệu quả, vai trò của của mỗi cán bộ, đảng viên, chi bộ, đảng bộ cơ sở trong việc giám sát và tố giác là hết sức quan trọng. 

Yên Bái xử lý vụ “biệt phủ” sai phép còn quá nhẹ, chưa thuyết phục
Yên Bái xử lý vụ “biệt phủ” sai phép còn quá nhẹ, chưa thuyết phục

VOV.VN -Xử lý  "Biệt phủ" sai phép của ông Phạm Sỹ Quí cũng như những biểu hiện thiếu trung thực của ông này đang  bị dư luận cho là quá nhẹ. 

Yên Bái xử lý vụ “biệt phủ” sai phép còn quá nhẹ, chưa thuyết phục

Yên Bái xử lý vụ “biệt phủ” sai phép còn quá nhẹ, chưa thuyết phục

VOV.VN -Xử lý  "Biệt phủ" sai phép của ông Phạm Sỹ Quí cũng như những biểu hiện thiếu trung thực của ông này đang  bị dư luận cho là quá nhẹ.