Từ khóa tìm kiếm: thanh kiểm tra doanh nghiệp

Thanh tra, kiểm tra - Nỗi ám ảnh của doanh nghiệp
Thanh tra, kiểm tra - Nỗi ám ảnh của doanh nghiệp

VOV.VN - Sự chồng chéo thanh tra, kiểm tra như "vòng kim cô" kiềm tỏa doanh nghiệp, làm méo mó quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước.

Thanh tra, kiểm tra - Nỗi ám ảnh của doanh nghiệp

Thanh tra, kiểm tra - Nỗi ám ảnh của doanh nghiệp

VOV.VN - Sự chồng chéo thanh tra, kiểm tra như "vòng kim cô" kiềm tỏa doanh nghiệp, làm méo mó quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước.

Chỉ thanh tra doanh nghiệp 1 lần trong năm: Cần giám sát chặt chẽ
Chỉ thanh tra doanh nghiệp 1 lần trong năm: Cần giám sát chặt chẽ

VOV.VN - Để chỉ thị của  Thủ tướng Chính phủ được thực thi hiệu quả, cần triển khai nghiêm túc ở các cấp chính quyền cơ sở, bộ ngành và được giám sát chặt chẽ.

Chỉ thanh tra doanh nghiệp 1 lần trong năm: Cần giám sát chặt chẽ

Chỉ thanh tra doanh nghiệp 1 lần trong năm: Cần giám sát chặt chẽ

VOV.VN - Để chỉ thị của  Thủ tướng Chính phủ được thực thi hiệu quả, cần triển khai nghiêm túc ở các cấp chính quyền cơ sở, bộ ngành và được giám sát chặt chẽ.

Thanh kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm: Hạn chế lạm dụng quyền lực
Thanh kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm: Hạn chế lạm dụng quyền lực

VOV.VN - Kế hoạch thanh, kiểm tra và kiểm toán doanh nghiệp còn phải dựa trên căn cứ quy định, được công khai tránh trùng lặp, chồng chéo.

Thanh kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm: Hạn chế lạm dụng quyền lực

Thanh kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm: Hạn chế lạm dụng quyền lực

VOV.VN - Kế hoạch thanh, kiểm tra và kiểm toán doanh nghiệp còn phải dựa trên căn cứ quy định, được công khai tránh trùng lặp, chồng chéo.