Từ khóa tìm kiếm: thành lập doanh nghiệp 6 tháng

Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh

VOV.VN - 10 tháng đầu năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới.

9 tháng, số doanh nghiệp ‘hồi sinh’ tăng gần 60%

VOV.VN -9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Cả nước có hơn 64.000 doanh nghiệp mới ra đời trong 7 tháng

VOV.VN - 7 tháng qua, cả nước ta có 64.122 doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký đóng góp số vốn vào nền kinh tế là 496.958 tỷ đồng.

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

VOV.VN - Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là trên 36.600 doanh nghiệp. 

200 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động mỗi ngày vì khó khăn

VOV.VN -11 tháng qua, cả nước có 62.713 doanh nghiệp khó khăn buộc phải tạm dừng hoạt động.