Từ khóa tìm kiếm: thành phố Cao Lãnh

Khánh thành Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh
Khánh thành Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh

VOV.VN - Công trình Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh sẽ được địa phương quản lý, sử dụng và làm nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí. 

Khánh thành Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh

Khánh thành Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh

VOV.VN - Công trình Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh sẽ được địa phương quản lý, sử dụng và làm nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí. 

Bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Văn Nang
Bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Văn Nang

VOV.VN-Phó Chủ tịch UBND TP ký hàng loạt quyết định, trong đó có quyết định bồi thường cho vợ đã bị bãi nhiệm chức vụ.

Bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Văn Nang

Bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Văn Nang

VOV.VN-Phó Chủ tịch UBND TP ký hàng loạt quyết định, trong đó có quyết định bồi thường cho vợ đã bị bãi nhiệm chức vụ.