Từ khóa tìm kiếm: thành phố Lagos

Kết thúc Ramadan, Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại Nigeria
Kết thúc Ramadan, Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại Nigeria

Mỹ cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào du khách nước ngoài ở Lagos, Nigeria trong kỳ nghỉ Eid-al-Fitr, kết thúc tháng Ramadan.

Kết thúc Ramadan, Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại Nigeria

Kết thúc Ramadan, Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại Nigeria

Mỹ cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào du khách nước ngoài ở Lagos, Nigeria trong kỳ nghỉ Eid-al-Fitr, kết thúc tháng Ramadan.