Từ khóa tìm kiếm: thanh toán bán lẻ

Sacombank quyết đầu tư cho lĩnh vực thanh toán bán lẻ
Sacombank quyết đầu tư cho lĩnh vực thanh toán bán lẻ

VOV.VN - Giữa thời kỳ bùng nổ của kỷ nguyên số, Sacombank không ngừng đầu tư cho công nghệ để giành “miếng bánh lớn” trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.

Sacombank quyết đầu tư cho lĩnh vực thanh toán bán lẻ

Sacombank quyết đầu tư cho lĩnh vực thanh toán bán lẻ

VOV.VN - Giữa thời kỳ bùng nổ của kỷ nguyên số, Sacombank không ngừng đầu tư cho công nghệ để giành “miếng bánh lớn” trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.

Sáp nhập Banknetvn và Smartlink
Sáp nhập Banknetvn và Smartlink

VOV.VN -Việc sáp nhập này được cho là cần thiết để tạo dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Sáp nhập Banknetvn và Smartlink

Sáp nhập Banknetvn và Smartlink

VOV.VN -Việc sáp nhập này được cho là cần thiết để tạo dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...