Từ khóa tìm kiếm: thanh toán điện tử liên ngân hàng

Giảm lãi suất ở một số hạng mục
Giảm lãi suất ở một số hạng mục

VOV.VN - NHNN quyết định điều chỉnh giảm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. 

Giảm lãi suất ở một số hạng mục

Giảm lãi suất ở một số hạng mục

VOV.VN - NHNN quyết định điều chỉnh giảm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. 

Tín dụng ngân hàng tập trung vào sản xuất, KD và các lĩnh vực ưu tiên
Tín dụng ngân hàng tập trung vào sản xuất, KD và các lĩnh vực ưu tiên

VOV.VN - Theo ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thì tín dụng trong những tháng đầu năm được định hướng vào sản xuất, kinh doanh...

Tín dụng ngân hàng tập trung vào sản xuất, KD và các lĩnh vực ưu tiên

Tín dụng ngân hàng tập trung vào sản xuất, KD và các lĩnh vực ưu tiên

VOV.VN - Theo ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thì tín dụng trong những tháng đầu năm được định hướng vào sản xuất, kinh doanh...

Gần 20,7 triệu tỷ đồng thanh toán điện tử liên ngân hàng trong quý 1
Gần 20,7 triệu tỷ đồng thanh toán điện tử liên ngân hàng trong quý 1

VOV.VN - Trong quý 1/2019, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý 37,325 triệu giao dịch, tương ứng gần 20,7 triệu tỷ đồng.

Gần 20,7 triệu tỷ đồng thanh toán điện tử liên ngân hàng trong quý 1

Gần 20,7 triệu tỷ đồng thanh toán điện tử liên ngân hàng trong quý 1

VOV.VN - Trong quý 1/2019, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý 37,325 triệu giao dịch, tương ứng gần 20,7 triệu tỷ đồng.