Từ khóa tìm kiếm: thanh toán giao dịch

Nhiều doanh nghiệp nếm “trái đắng” khi làm ăn ở thị trường châu Phi
Nhiều doanh nghiệp nếm “trái đắng” khi làm ăn ở thị trường châu Phi

VOV.VN - Hàng hóa mang sang bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu, thế nhưng lại không thể thu về được ngoại tệ.

Nhiều doanh nghiệp nếm “trái đắng” khi làm ăn ở thị trường châu Phi

Nhiều doanh nghiệp nếm “trái đắng” khi làm ăn ở thị trường châu Phi

VOV.VN - Hàng hóa mang sang bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu, thế nhưng lại không thể thu về được ngoại tệ.

Khan tiền mới mệnh giá 10.000 đồng
Khan tiền mới mệnh giá 10.000 đồng

Nhu cầu đổi tiền mới của người dân ngày càng tăng mạnh nhưng lượng cung ứng tiền mệnh giá nhỏ như 10.000 đồng từ phía ngân hàng rất khan hiếm.

Khan tiền mới mệnh giá 10.000 đồng

Khan tiền mới mệnh giá 10.000 đồng

Nhu cầu đổi tiền mới của người dân ngày càng tăng mạnh nhưng lượng cung ứng tiền mệnh giá nhỏ như 10.000 đồng từ phía ngân hàng rất khan hiếm.

Nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được mang ra nước ngoài
Nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được mang ra nước ngoài

VOV.VN -Trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.

Nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được mang ra nước ngoài

Nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được mang ra nước ngoài

VOV.VN -Trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.