Từ khóa tìm kiếm: thanh tra thuế

Giảm tham nhũng sẽ tăng “sức khỏe” cho doanh nghiệp
Giảm tham nhũng sẽ tăng “sức khỏe” cho doanh nghiệp

VOV.VN -Môi trường kinh doanh Việt Nam không thể khá lên được khi mà doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lời phải chi ra 1 đồng “bôi trơn”.

Giảm tham nhũng sẽ tăng “sức khỏe” cho doanh nghiệp

Giảm tham nhũng sẽ tăng “sức khỏe” cho doanh nghiệp

VOV.VN -Môi trường kinh doanh Việt Nam không thể khá lên được khi mà doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lời phải chi ra 1 đồng “bôi trơn”.