Từ khóa tìm kiếm: thảo luận trực tuyến

Chủ tịch nước phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao của HĐBA LHQ
Chủ tịch nước phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao của HĐBA LHQ

VOV.VN - Là thành viên tích cực và trách nhiệm của đồng quốc tế, Việt Nam nỗ lực hết mình để đóng góp vào nỗ lực chung, thúc đẩy mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch nước phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao của HĐBA LHQ

Chủ tịch nước phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao của HĐBA LHQ

VOV.VN - Là thành viên tích cực và trách nhiệm của đồng quốc tế, Việt Nam nỗ lực hết mình để đóng góp vào nỗ lực chung, thúc đẩy mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương.