Từ khóa tìm kiếm: thấp cổ bé họng

Sao chỉ truy đuổi dân nghèo bán rong thấp cổ bé họng?
Sao chỉ truy đuổi dân nghèo bán rong thấp cổ bé họng?

VOV.VN - Những người bảo vệ dân mang danh giữ gìn trật tự đô thị, giằng, giật, thu, gom... gánh tài sản ít ỏi của những người thấp cổ bé họng.

Sao chỉ truy đuổi dân nghèo bán rong thấp cổ bé họng?

Sao chỉ truy đuổi dân nghèo bán rong thấp cổ bé họng?

VOV.VN - Những người bảo vệ dân mang danh giữ gìn trật tự đô thị, giằng, giật, thu, gom... gánh tài sản ít ỏi của những người thấp cổ bé họng.