Từ khóa tìm kiếm: thất thoát doanh thu

Bộ GTVT đề nghị điều tra tiêu cực tại trạm thu phí BOT trên cả nước
Bộ GTVT đề nghị điều tra tiêu cực tại trạm thu phí BOT trên cả nước

VOV.VN - Bộ GTVT vừa đề nghị Bộ Công an hỗ trợ điều tra, làm rõ phản ánh về hiện tượng tiêu cực trong công tác thu phí BOT trên cả nước.

Bộ GTVT đề nghị điều tra tiêu cực tại trạm thu phí BOT trên cả nước

Bộ GTVT đề nghị điều tra tiêu cực tại trạm thu phí BOT trên cả nước

VOV.VN - Bộ GTVT vừa đề nghị Bộ Công an hỗ trợ điều tra, làm rõ phản ánh về hiện tượng tiêu cực trong công tác thu phí BOT trên cả nước.

Thu phí BOT: Thông tư riêng về mức phí cho mỗi dự án, dễ sinh xin-cho
Thu phí BOT: Thông tư riêng về mức phí cho mỗi dự án, dễ sinh xin-cho

VOV.VN - Khung mức phí cần được tính toán phù hợp cùng việc kiểm soát thu phí bằng công nghệ mới giảm khả năng thất thoát để tăng hiệu quả các dự án BOT. 

Thu phí BOT: Thông tư riêng về mức phí cho mỗi dự án, dễ sinh xin-cho

Thu phí BOT: Thông tư riêng về mức phí cho mỗi dự án, dễ sinh xin-cho

VOV.VN - Khung mức phí cần được tính toán phù hợp cùng việc kiểm soát thu phí bằng công nghệ mới giảm khả năng thất thoát để tăng hiệu quả các dự án BOT.