Từ khóa tìm kiếm: thất thoát vốn Nhà nước

Bitexco thâu tóm Du lịch Hương Giang gây thất thoát vốn Nhà nước?
Bitexco thâu tóm Du lịch Hương Giang gây thất thoát vốn Nhà nước?

VOV.VN - Dư luận hoài nghi việc UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế chuyển nhượng 62% cổ phần tại Công ty CP Du lịch Hương Giang cho Tập đoàn Bitexco không qua đấu giá.

Bitexco thâu tóm Du lịch Hương Giang gây thất thoát vốn Nhà nước?

Bitexco thâu tóm Du lịch Hương Giang gây thất thoát vốn Nhà nước?

VOV.VN - Dư luận hoài nghi việc UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế chuyển nhượng 62% cổ phần tại Công ty CP Du lịch Hương Giang cho Tập đoàn Bitexco không qua đấu giá.

Vì sao nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố?
Vì sao nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố?

Cáo trạng xác định, bị can Đặng Thanh Bình đã không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh.

Vì sao nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố?

Vì sao nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố?

Cáo trạng xác định, bị can Đặng Thanh Bình đã không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh.

Chống thất thoát vốn Nhà nước bằng cách nào?
Chống thất thoát vốn Nhà nước bằng cách nào?

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về cổ phần hóa DNNN, trong đó quy định mới nhằm chống thất thoát vốn Nhà nước khi cổ phần hóa DNNN.

Chống thất thoát vốn Nhà nước bằng cách nào?

Chống thất thoát vốn Nhà nước bằng cách nào?

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về cổ phần hóa DNNN, trong đó quy định mới nhằm chống thất thoát vốn Nhà nước khi cổ phần hóa DNNN.

Thủ tướng: Không để thất thoát tài sản Nhà nước khi cổ phần hóa
Thủ tướng: Không để thất thoát tài sản Nhà nước khi cổ phần hóa

VOV.VN -Thủ tướng đặt vấn đề trách nhiệm cá nhân với lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước cố tình chậm trễ cổ phần hóa; yêu cầu không để thất thoát vốn, tài sản.

Thủ tướng: Không để thất thoát tài sản Nhà nước khi cổ phần hóa

Thủ tướng: Không để thất thoát tài sản Nhà nước khi cổ phần hóa

VOV.VN -Thủ tướng đặt vấn đề trách nhiệm cá nhân với lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước cố tình chậm trễ cổ phần hóa; yêu cầu không để thất thoát vốn, tài sản.