Từ khóa tìm kiếm: thay đổi cách học

Vì sao phụ huynh, giáo viên phản đối mô hình trường học mới VNEN?
Vì sao phụ huynh, giáo viên phản đối mô hình trường học mới VNEN?

VOV.VN - Thời gian qua, mô hình trường học mới VNEN đã tạo ra những luồng dư luận trái chiều, sự phản đối trong phụ huynh, và cả giáo viên.

Vì sao phụ huynh, giáo viên phản đối mô hình trường học mới VNEN?

Vì sao phụ huynh, giáo viên phản đối mô hình trường học mới VNEN?

VOV.VN - Thời gian qua, mô hình trường học mới VNEN đã tạo ra những luồng dư luận trái chiều, sự phản đối trong phụ huynh, và cả giáo viên.