Từ khóa tìm kiếm: thay đổi cách tính lương

Thay đổi cách tính tiền lương của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước?
Thay đổi cách tính tiền lương của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước?

VOV.VN -Mức lương cơ bản của các thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước sẽ được quy định theo loại công ty gắn với quy mô.

Thay đổi cách tính tiền lương của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước?

Thay đổi cách tính tiền lương của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước?

VOV.VN -Mức lương cơ bản của các thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước sẽ được quy định theo loại công ty gắn với quy mô.

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế
Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

VOV.VN - Từ năm 2021 sẽ cải cách toàn diện hệ thống thang, bảng lương. Thang lương tính theo hệ số sẽ được tính bằng lương tuyệt đối.

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

VOV.VN - Từ năm 2021 sẽ cải cách toàn diện hệ thống thang, bảng lương. Thang lương tính theo hệ số sẽ được tính bằng lương tuyệt đối.

Nhiều quy định về lao động, việc làm, tiền lương sẽ được sửa đổi
Nhiều quy định về lao động, việc làm, tiền lương sẽ được sửa đổi

VOV.VN -Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng Dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi để lấy ý kiến nhân dân, trình Quốc hội xem xét và thông qua vào năm tới.

Nhiều quy định về lao động, việc làm, tiền lương sẽ được sửa đổi

Nhiều quy định về lao động, việc làm, tiền lương sẽ được sửa đổi

VOV.VN -Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng Dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi để lấy ý kiến nhân dân, trình Quốc hội xem xét và thông qua vào năm tới.

Đổi cách tính thang, bảng lương thế nào để người lao động không thiệt?
Đổi cách tính thang, bảng lương thế nào để người lao động không thiệt?

VOV.VN -Nếu bỏ quy định 5% về khoảng cách giữa các bậc lương, có thể khiến người lao động bị doanh nghiệp chèn ép.

Đổi cách tính thang, bảng lương thế nào để người lao động không thiệt?

Đổi cách tính thang, bảng lương thế nào để người lao động không thiệt?

VOV.VN -Nếu bỏ quy định 5% về khoảng cách giữa các bậc lương, có thể khiến người lao động bị doanh nghiệp chèn ép.

Cách tính hưởng lương hưu theo qui định mới
Cách tính hưởng lương hưu theo qui định mới

VOV.VN -BHXH Việt Nam bắt đầu áp dụng qui định mới về cách tính tiền lương đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi.

Cách tính hưởng lương hưu theo qui định mới

Cách tính hưởng lương hưu theo qui định mới

VOV.VN -BHXH Việt Nam bắt đầu áp dụng qui định mới về cách tính tiền lương đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi.

Lương hưu từ 1/1/2018 sẽ được tính như thế nào?
Lương hưu từ 1/1/2018 sẽ được tính như thế nào?

VOV.VN -Cách tính lương hưu từ 1/1/2018 sẽ vẫn áp dụng theo đúng Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã qui định.

Lương hưu từ 1/1/2018 sẽ được tính như thế nào?

Lương hưu từ 1/1/2018 sẽ được tính như thế nào?

VOV.VN -Cách tính lương hưu từ 1/1/2018 sẽ vẫn áp dụng theo đúng Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã qui định.

Nhiều lao động nữ xin “nghỉ hưu non” trước ngày 1/1/2018
Nhiều lao động nữ xin “nghỉ hưu non” trước ngày 1/1/2018

VOV.VN - Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có giãn hay không lộ trình thay đổi cách tính lương hưu áp dụng với lao động nữ.

Nhiều lao động nữ xin “nghỉ hưu non” trước ngày 1/1/2018

Nhiều lao động nữ xin “nghỉ hưu non” trước ngày 1/1/2018

VOV.VN - Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có giãn hay không lộ trình thay đổi cách tính lương hưu áp dụng với lao động nữ.

Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non
Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non

VOV.VN -Lo ngại thiệt thòi khi thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018, nhiều lao động đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non

Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non

VOV.VN -Lo ngại thiệt thòi khi thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018, nhiều lao động đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

Lỗi “đánh máy” hay công chức tắc trách?
Lỗi “đánh máy” hay công chức tắc trách?

VOV.VN -Thông tư được ban hành phải qua bao tầng nấc kiểm soát nhưng vì sao lại mắc một lỗi tày trời do… đánh máy? 

Lỗi “đánh máy” hay công chức tắc trách?

Lỗi “đánh máy” hay công chức tắc trách?

VOV.VN -Thông tư được ban hành phải qua bao tầng nấc kiểm soát nhưng vì sao lại mắc một lỗi tày trời do… đánh máy? 

Thay đổi cách tính lương hưu: Các bên đã đồng thuận giãn lộ trình
Thay đổi cách tính lương hưu: Các bên đã đồng thuận giãn lộ trình

VOV.VN - Trước mắt, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội có Nghị quyết tạm dừng việc thực hiện khoản 2, điều 56 về thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ.

Thay đổi cách tính lương hưu: Các bên đã đồng thuận giãn lộ trình

Thay đổi cách tính lương hưu: Các bên đã đồng thuận giãn lộ trình

VOV.VN - Trước mắt, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội có Nghị quyết tạm dừng việc thực hiện khoản 2, điều 56 về thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ.