Từ khóa tìm kiếm: thế cân bằng chiến lược

Kịch bản quốc tế nếu Liên Xô không tan rã
Kịch bản quốc tế nếu Liên Xô không tan rã

VOV.VN - Tiến sĩ Papadopoulos của tạp chí Anh khẳng định: sau khi Liên Xô tan rã, thế giới liên tục bất ổn và trở nên nguy hiểm vì thiếu vắng Liên Xô.

Kịch bản quốc tế nếu Liên Xô không tan rã

Kịch bản quốc tế nếu Liên Xô không tan rã

VOV.VN - Tiến sĩ Papadopoulos của tạp chí Anh khẳng định: sau khi Liên Xô tan rã, thế giới liên tục bất ổn và trở nên nguy hiểm vì thiếu vắng Liên Xô.

Ông Putin tuyên bố đập tan ý đồ phá thế cân bằng chiến lược toàn cầu
Ông Putin tuyên bố đập tan ý đồ phá thế cân bằng chiến lược toàn cầu

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Nga, ông Putin, tuyên bố sẽ vô hiệu hóa mọi ý đồ phá vỡ thế cân bằng chiến lược toàn cầu, bao gồm các ý đồ của NATO.

Ông Putin tuyên bố đập tan ý đồ phá thế cân bằng chiến lược toàn cầu

Ông Putin tuyên bố đập tan ý đồ phá thế cân bằng chiến lược toàn cầu

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Nga, ông Putin, tuyên bố sẽ vô hiệu hóa mọi ý đồ phá vỡ thế cân bằng chiến lược toàn cầu, bao gồm các ý đồ của NATO.