Từ khóa tìm kiếm: thể chế cho mô hình HTX tín dụng

Thủ tướng: Năm 2021 còn khó khăn, ngân hàng chia sẻ với doanh nghiệp và người dân
Thủ tướng: Năm 2021 còn khó khăn, ngân hàng chia sẻ với doanh nghiệp và người dân

VOV.VN - Theo Thủ tướng, ngân hàng chia sẻ với doanh nghiệp và người dân, chưa đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu

Thủ tướng: Năm 2021 còn khó khăn, ngân hàng chia sẻ với doanh nghiệp và người dân

Thủ tướng: Năm 2021 còn khó khăn, ngân hàng chia sẻ với doanh nghiệp và người dân

VOV.VN - Theo Thủ tướng, ngân hàng chia sẻ với doanh nghiệp và người dân, chưa đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu