Từ khóa tìm kiếm: thế lực thù địch

Tiến tới Đại hội Đảng XIII: Cẩn trọng với chiêu trò "sắp đặt" công tác nhân sự
Tiến tới Đại hội Đảng XIII: Cẩn trọng với chiêu trò "sắp đặt" công tác nhân sự

VOV.VN - Chưa có nhiệm kỳ nào, công tác nhân sự lại được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản như ở nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, cũng như ở các nhiệm kỳ trước, công tác nhân sự trở thành “chủ đề nóng” để các phần tử cơ hội ở trong và ngoài nước ra sức chống phá trên không gian mạng.

Tiến tới Đại hội Đảng XIII: Cẩn trọng với chiêu trò "sắp đặt" công tác nhân sự

Tiến tới Đại hội Đảng XIII: Cẩn trọng với chiêu trò "sắp đặt" công tác nhân sự

VOV.VN - Chưa có nhiệm kỳ nào, công tác nhân sự lại được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản như ở nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, cũng như ở các nhiệm kỳ trước, công tác nhân sự trở thành “chủ đề nóng” để các phần tử cơ hội ở trong và ngoài nước ra sức chống phá trên không gian mạng.

Hoàn thiện văn kiện Đại hội XIII: "Bình tĩnh lắng nghe cả những ý kiến trái chiều"
Hoàn thiện văn kiện Đại hội XIII: "Bình tĩnh lắng nghe cả những ý kiến trái chiều"

VOV.VN - Các Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bình tĩnh lắng nghe các ý kiến, suy nghĩ thấu đáo và tiếp thu những gì đích đáng nhất để mục đích cuối cùng là xây dựng được các Văn kiện với tinh thần đổi mới, thể hiện được nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng, toàn dân.

Hoàn thiện văn kiện Đại hội XIII: "Bình tĩnh lắng nghe cả những ý kiến trái chiều"

Hoàn thiện văn kiện Đại hội XIII: "Bình tĩnh lắng nghe cả những ý kiến trái chiều"

VOV.VN - Các Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bình tĩnh lắng nghe các ý kiến, suy nghĩ thấu đáo và tiếp thu những gì đích đáng nhất để mục đích cuối cùng là xây dựng được các Văn kiện với tinh thần đổi mới, thể hiện được nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng, toàn dân.

Cảnh giác với hoạt động núp bóng tự do xuất bản chống phá Nhà nước
Cảnh giác với hoạt động núp bóng tự do xuất bản chống phá Nhà nước

VOV.VN - VOV.VN - Hoạt động của NXB Tự do và một số văn nghệ sĩ có biểu hiện phiến diện, cực đoan đang gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh, ổn định của đất nước.

Cảnh giác với hoạt động núp bóng tự do xuất bản chống phá Nhà nước

Cảnh giác với hoạt động núp bóng tự do xuất bản chống phá Nhà nước

VOV.VN - VOV.VN - Hoạt động của NXB Tự do và một số văn nghệ sĩ có biểu hiện phiến diện, cực đoan đang gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh, ổn định của đất nước.

Chuyện nước Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù địch
Chuyện nước Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù địch

VOV.VN - Quốc gia Lào XHCN cũng vấp phải sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Lào đã lập ra một ủy ban liên bộ để ứng phó với sự tấn công đó.

Chuyện nước Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù địch

Chuyện nước Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù địch

VOV.VN - Quốc gia Lào XHCN cũng vấp phải sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Lào đã lập ra một ủy ban liên bộ để ứng phó với sự tấn công đó.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Thận trọng giữa “xây” và “chống“
Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Thận trọng giữa “xây” và “chống“

VOV.VN - "Không thể chủ quan, bởi những thông tin đó có thể gây hoang mang, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây nhiễu loạn xã hội".

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Thận trọng giữa “xây” và “chống“

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Thận trọng giữa “xây” và “chống“

VOV.VN - "Không thể chủ quan, bởi những thông tin đó có thể gây hoang mang, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây nhiễu loạn xã hội".

“Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc“
“Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc“

VOV.VN -Công tác tuyên truyền để đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá chế độ phải được đẩy mạnh hơn và sát với thực tế hơn.

“Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc“

“Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc“

VOV.VN -Công tác tuyên truyền để đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá chế độ phải được đẩy mạnh hơn và sát với thực tế hơn.

Chống tham nhũng: Có phe phái hay không, cứ để nhân dân đánh giá
Chống tham nhũng: Có phe phái hay không, cứ để nhân dân đánh giá

VOV.VN - Việc phòng chống tham nhũng đặt ra nhiều vấn đề nên các thế lực thù địch càng có điều kiện, âm mưu chống phá.

Chống tham nhũng: Có phe phái hay không, cứ để nhân dân đánh giá

Chống tham nhũng: Có phe phái hay không, cứ để nhân dân đánh giá

VOV.VN - Việc phòng chống tham nhũng đặt ra nhiều vấn đề nên các thế lực thù địch càng có điều kiện, âm mưu chống phá.

Ông Kim Jong-un dọa sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào thế lực thù địch
Ông Kim Jong-un dọa sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào thế lực thù địch

VOV.VN - Ông Kim khẳng định Bình Nhưỡng cần phải giáng đòn mạnh mẽ vào những nước áp đặt lệnh trừng phạt bằng việc đảm bảo kinh tế đất nước tự chủ hơn.

Ông Kim Jong-un dọa sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào thế lực thù địch

Ông Kim Jong-un dọa sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào thế lực thù địch

VOV.VN - Ông Kim khẳng định Bình Nhưỡng cần phải giáng đòn mạnh mẽ vào những nước áp đặt lệnh trừng phạt bằng việc đảm bảo kinh tế đất nước tự chủ hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tạp chí Cộng sản cần tăng cường đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái, thù địch bằng lý lẽ sắc bén, thuyết phục.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tạp chí Cộng sản cần tăng cường đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái, thù địch bằng lý lẽ sắc bén, thuyết phục.

Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép
Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép

Bài 2: Không để làm rối loạn trật tự xã hội

Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép

Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép

Bài 2: Không để làm rối loạn trật tự xã hội