Từ khóa tìm kiếm: thế mạnh nuôi trồng trên biển

Biến tiềm năng thành thế mạnh nuôi biển

VOV.VN - Nước ta có tiềm năng nuôi trồng trên biển rất lớn, tuy nhiên, đóng góp của lĩnh vực này còn khiêm tốn.