Từ khóa tìm kiếm: thế mạnh nuôi trồng trên biển

Biến tiềm năng thành thế mạnh nuôi biển
Biến tiềm năng thành thế mạnh nuôi biển

VOV.VN - Nước ta có tiềm năng nuôi trồng trên biển rất lớn, tuy nhiên, đóng góp của lĩnh vực này còn khiêm tốn.

Biến tiềm năng thành thế mạnh nuôi biển

Biến tiềm năng thành thế mạnh nuôi biển

VOV.VN - Nước ta có tiềm năng nuôi trồng trên biển rất lớn, tuy nhiên, đóng góp của lĩnh vực này còn khiêm tốn.