Từ khóa tìm kiếm: thi đại học ở Trung Quốc

Thi đại học - kỳ thi khốc liệt ở Trung Quốc
Thi đại học - kỳ thi khốc liệt ở Trung Quốc

VOV.VN - Đỗ đại học vẫn là kỳ vọng của đa phần các gia đình Trung Quốc đối với con mình, đặc biệt là ở vùng nông thôn.

Thi đại học - kỳ thi khốc liệt ở Trung Quốc

Thi đại học - kỳ thi khốc liệt ở Trung Quốc

VOV.VN - Đỗ đại học vẫn là kỳ vọng của đa phần các gia đình Trung Quốc đối với con mình, đặc biệt là ở vùng nông thôn.