Từ khóa tìm kiếm: thí sinh việt nam dự kỳ thi tay nghề thế giới

Samsung hỗ trợ thí sinh Việt Nam trong kỳ thi Tay nghề Thế giới
Samsung hỗ trợ thí sinh Việt Nam trong kỳ thi Tay nghề Thế giới

VOV.VN - Samsung hỗ trợ huấn luyện thí sinh thi nghề Cơ điện tử - Mechatronics giúp Việt Nam nhanh chóng bắt kịp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 .

Samsung hỗ trợ thí sinh Việt Nam trong kỳ thi Tay nghề Thế giới

Samsung hỗ trợ thí sinh Việt Nam trong kỳ thi Tay nghề Thế giới

VOV.VN - Samsung hỗ trợ huấn luyện thí sinh thi nghề Cơ điện tử - Mechatronics giúp Việt Nam nhanh chóng bắt kịp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 .