Từ khóa tìm kiếm: Thi Tay nghề thế giới

Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi “ăn đong“
Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi “ăn đong“

VOV.VN -Khi tham gia 1 sân chơi lớn, được cọ sát với những quốc gia rất mạnh mới thấy chiến lược đào tạo của Việt Nam vẫn còn cảnh “ăn đong”.

Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi “ăn đong“

Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi “ăn đong“

VOV.VN -Khi tham gia 1 sân chơi lớn, được cọ sát với những quốc gia rất mạnh mới thấy chiến lược đào tạo của Việt Nam vẫn còn cảnh “ăn đong”.

Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc kỳ thi Tay nghề thế giới 2019
Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

VOV.VN - Vượt qua 30/31 thí sinh, Trương Thế Diệu đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam sau 7 lần tham dự Woldskills.

Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

VOV.VN - Vượt qua 30/31 thí sinh, Trương Thế Diệu đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam sau 7 lần tham dự Woldskills.

Samsung hỗ trợ thí sinh Việt Nam trong kỳ thi Tay nghề Thế giới
Samsung hỗ trợ thí sinh Việt Nam trong kỳ thi Tay nghề Thế giới

VOV.VN - Samsung hỗ trợ huấn luyện thí sinh thi nghề Cơ điện tử - Mechatronics giúp Việt Nam nhanh chóng bắt kịp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 .

Samsung hỗ trợ thí sinh Việt Nam trong kỳ thi Tay nghề Thế giới

Samsung hỗ trợ thí sinh Việt Nam trong kỳ thi Tay nghề Thế giới

VOV.VN - Samsung hỗ trợ huấn luyện thí sinh thi nghề Cơ điện tử - Mechatronics giúp Việt Nam nhanh chóng bắt kịp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 .

Việt Nam giành Huy chương Đồng tại kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44
Việt Nam giành Huy chương Đồng tại kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44

VOV.VN -Thí sinh Nguyễn Bá Phước đã xuất sắc giành Huy chương Đồng nghề Giải pháp phần mềm Công nghệ Thông tin.

Việt Nam giành Huy chương Đồng tại kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44

Việt Nam giành Huy chương Đồng tại kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44

VOV.VN -Thí sinh Nguyễn Bá Phước đã xuất sắc giành Huy chương Đồng nghề Giải pháp phần mềm Công nghệ Thông tin.

Việt Nam có 13 thí sinh dự thi tay nghề thế giới
Việt Nam có 13 thí sinh dự thi tay nghề thế giới

VOV.VN - 13 thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 được hy vọng sẽ đổi màu huy chương cho Việt Nam. 

Việt Nam có 13 thí sinh dự thi tay nghề thế giới

Việt Nam có 13 thí sinh dự thi tay nghề thế giới

VOV.VN - 13 thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 được hy vọng sẽ đổi màu huy chương cho Việt Nam. 

Bộ LĐTB&XH tổng kết Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43
Bộ LĐTB&XH tổng kết Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43

VOV.VN - Đoàn Việt Nam đã tham dự 13 nghề thuộc 5/6 lĩnh vực ngành nghề trong Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43 và giành kết quả đáng khích lệ.

Bộ LĐTB&XH tổng kết Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43

Bộ LĐTB&XH tổng kết Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43

VOV.VN - Đoàn Việt Nam đã tham dự 13 nghề thuộc 5/6 lĩnh vực ngành nghề trong Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43 và giành kết quả đáng khích lệ.